Nørresundby Gymnasium og HF's Venner

Aktuelle arrangementer

NGHF's Venner - Kontingent 2019

1. januar 2019 til 31. december 2019 - Nørresundby Gymnasium og HF

Indmeldelse og medlemskab er gyldig fra indbetalingen og indtil 31-12-2019. Årets kontingent er 100 kr. Ved eventuel udmeldelse vil der ikke ske hel eller delvis tilbagebetaling af indbetalt kontingent. NB: Nuværende elever kan IKKE være medlem

100 kr.

Læs mere

Om Nørresundby Gymnasium og HF's Venner


Nørresundby Gymnasium og HF's Venner er en forening, der har som formål at at være bindeled mellem skolen og tidligere elever, forældre, nuværende og tidligere ansatte. Dette realiseres gennem udsendelser med indbydelse til eksempelvis skolekomedien, fødselsdagsfesten, forårskoncerten med mere.
I tilknytning til fødselsdagsfesten bliver Venneforeningen medlemmer inviteret til spisning for medlemmerne og og lærerne.
Venneforeningen arrangerer også reception for 25, 40 og 50 års jubilarer.

Venneforeningen har oprettet en fond med det formål, ved dimissionen, at uddele et eller flere rejselegater til dimitenders rejser med studierelateret formål.

Er du tidligere elev eller ansat, nuværende ansat, forældre til nuværende elev(er) eller af anden årsag ønsker at støtte foreningens formål - er dette foreningen du skal være medlem af!
DE ENESTE DER IKKE KAN BLIVE MEDLEM ER NUVÆRENDE ELEVER - DE KAN TIL GENGÆLD OVERTAGE FORÆLDRENES MEDLEMSSKAB, NÅR DE ER DIMITTERET.

Kontaktoplysninger


Nørresundby Gymnasium og HF's Venner
Strubjerg 21, st th
9400 Nørresundby

Telefonnummer: +45 2140 1120
E-mail: flemming.aalborg@gmail.com
Hjemmeside: www.nghf.dk/kontakt/venneforening/